Binnen het bestuur is vanaf juni een vacature voor het bestuurslid dat zich op hoofdlijnen bezig houdt met Activiteiten en Contact. Het is ook mogelijk dat de vacature verdeeld wordt over twee (nieuwe) bestuursleden. Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur en het gemengd karakter van onze sport, zou het leuk zijn als een vrouw (of twee) toetreedt tot het bestuur.

 

Wat doe je als bestuurslid Activiteiten en Contact?

Als bestuurslid Activiteiten draag je er zorg voor dat de nevenactiviteiten evenredig over het jaar en de verschillende leeftijdscategorieën verdeeld worden en eventueel ondersteun je de Activiteiten Commissie bij het uitwerken van ideeën. Ten aanzien van Contact coördineer je de werving, PR en communicatie van Devinco. Samen met het communicatieteam draag je zorg voor nieuwsberichten en - indien noodzakelijk op informele wijze - contacten met de pers. Daarnaast ben je als bestuurslid mede verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de social media groep (FB, Instagram, Twitter en de website). Ten slotte coördineer je de werving van nieuwe leden. Uiteraard heb je de vrijheid om het takenpakket op jouw manier in te vullen.


Meer weten?

Heb je vragen naar aanleiding van de vacature neem dan contact op met Wim Dorgelo (aftredend bestuurslid AC en C) of Matthijs Rademaker.

 

Clinic 7apr2018 02

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter