Eigenlijk had ik een hekel aan de start van een nieuw seizoen, toen ik vroeger nog korfbalde. De conditie was weggezakt, het lijf deed pijn na de training, en alles wat voor de zomer vanzelf ging lukte opeens niet meer. Tegelijkertijd was het ook wel mooi en vol van verwachtingen.


Na de vakantie zag je je medespelers weer, je was benieuwd in welke team je kwam en hoe de nieuwe trainer was, en langzamerhand kwam het korfbalgevoel weer terug en kreeg je weer zin in de nieuwe competitie.

Tegenwoordig ben ik wel actief met korfbal, maar dan achter de PC, aan de vergadertafel en langs de lijn. Ook nu heb ik weer zin gekregen in het nieuwe seizoen. Het afgelopen voorjaar hebben we binnen Devinco een paar mooie initiatieven in gang gezet. Dan is het goed te zien dat we die nu in de praktijk realiseren. Nieuw dit seizoen is dat we teamouders bij de jeugdteams hebben, als extra ondersteuning en extra communicatiekanaal. Dit seizoen proberen we uit hoe het werkt en bekijken we wat de beste invulling van de rol van teamouder is.

Na de ledenvergadering van mei is een werkgroep voor een sociaal veilige sportomgeving bij Devinco ingesteld. Ge Luinge, Inge Smit, Ingrid Zijlstra, Joas Rouw, Gerrit Muiderman en Matthijs Rademaker hebben deze zomer plannen gemaakt. In de aanloop naar de ALV in november horen jullie meer van de voorstellen voor o.a. vertrouwenscontactpersonen en “gouden gedragsregels”.

Scheidsrechterscoördinator Vincent Smit heeft - met steun van andere scheidsrechters en de TC - een scheidsrechtersplan gemaakt. Hierin staat hoe wij als vereniging het Masterplan Arbitrage van het KNKV uitvoeren. Het gaat om werving, opleiding, begeleiding enz. In het plan staat: “Dit alles zal een hele kluif worden”. Daar gaan we voor, want we hebben elke wedstrijd een scheidsrechter nodig. En aan wedstrijden fluiten kun je ook veel plezier beleven.

Ten slotte wil ik de follow-up van de vrijwilligersmarkt in mei noemen. Toen hebben we 65 namen genoteerd van mensen die iets (of: nog meer) voor Devinco willen doen! Veel vrijwilligers hebben zich die zich hebben gemeld, zijn inmiddels ingeschakeld. Christa Top coördineert het vervolg en zal samen met bestuurs- en commissieleden zorgen dat de anderen nog worden benaderd.

Ik wens jullie de komende zaterdagen mooie wedstrijden en veel doelpunten.

 

Thijs Nijland

secretaris bestuur Devinco

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter