Devinco wil het korbalniveau op een hoger peil brengen en investeren in een jeugdtrainersbegeleider. De ledenvergadering op vrijdag 24 mei 2019 steunde het voorstel hiervoor van de Technische Commissie. Klik hieronder en lees meer over de ALV.

 

Technisch beleid

ALV 24 mei 2019 TC beleid 400pxKornelis Jorna presenteerde het nieuwe document voor technisch beleid dat de TC samen met trainers en bestuur heeft opgesteld. Het document gaat in op 11 onderdelen, waarvan Kornelis er twee heeft uitgelicht: de organisatie van de TC en de jeugdtrainersbegeleider.

 

Jeugdtrainersbegeleider

De TC wil een begeleider die de jeugdtrainers ondersteuning biedt op korbaltechnisch, didactisch en pedagogisch gebied. Het idee bestaat al langer, maar nu wil de TC doorzetten. Als voorbeeld is gekeken bij volleybalvereniging Avior. Het gaat wel om een structurele tijdsbesteding van ongeveer 10 uur per week, zodat het redelijk is om een vergoeding te betalen.

 

Splitsing in senioren TC en jeugd TC

De TC is druk met de dagelijkse zaken en heeft te weinig tijd voor lange termijn. Daarom wil de TC het werk beter organiseren. Een splitsing in een senioren-TC en een jeugd-TC helpt daarbij.

 

Brainstormgroep korfbal

ALV 24 mei 2019 bestuur 400pxHans Albers heeft verteld dat een groep korfbalenthousiastelingen binnen Devinco is gaan brainstormen, om de TC te ondersteunen Doel is te kijken waar kansen en mogelijkheden liggen om Devinco beter op de kaart te zetten.

 

Rookbeleid bij Devinco

Marcel Top heeft verslag gedaan van de bijeenkomst van de werkgroep Rookbeleid met Ingrid Zijlstra, Loes Beets en Wim Dorgelo. De werkgroep is er unaniem voor om de huidige situatie, met een afdak voor de rokers, te laten bestaan. Het bestuur doet een beroep op de rokers om zich met het roken in te houden tijdens jeugdtrainingen en -wedstrijden.

 

Sponsorbeleid

Via bestaande contacten is de afgelopen tijd een aantal nieuwe sponsoren gevonden. Hans Albers en Christa Top hebben aangeboden om sponsoring en promotie bij Devinco meer handen en voeten te geven.

 

Bestuursdiensten

ALV 24 mei 2019 kleding 400pxDe laatste twee jaar is er in beginsel volgens een rooster een bestuurslid aanwezig is op de wedstrijddagen. Het bestuur heeft dit geëvalueerd en wil hiermee doorgaan.

 

Ledenenquête

Joas Rouw heeft – voor zijn stage bij Devinco - een digitale enquête gehouden over gastvrijheid en communicatie bij Devinco. Helaas was er niet veel respons. Voorzichtig concludeert Joas dat de leden Devinco zien als een gastvrije vereniging. Verbetering is mogelijk in het technisch beleid en de communicatie. Joas is nu bezig met een volgende enquête – op papier - over sportiviteit en respect.

 

 

Devinco-kleding

De afgelopen maanden heeft vooral Christa Top hard gewerkt aan de vervanging van shirts. Ook hebben we nu hesjes voor scheidsrechters in opleiding, trainersjacks en Devinco-kousen, nieuwe shirtstassen en watertassen. Met medewerking van onze sponsoren!

 

 

Bezetting commissies en functies

ALV 24 mei 2019 afscheid Kornelis 400pxOok komend seizoen zijn weer veel Devinco-leden actief als vrijwilliger. Er zijn nog vacatures. Bijvoorbeeld bij de TC voor voorzitter / bestuurslid, ondersteuners. wedstrijdsecretariaat en vooral ook jeugdtrainers.

 

Bestuur

Kornelis Jorna gaat uit het bestuur, maar blijft gelukkig wel actief als lid van de Technische Commissie. Voorzitter Matthijs Rademaker bedankt Kornelis voor zijn rustige, weloverwogen en altijd rake inbreng in het bestuur.

 

Speciaal bedankje

Kornelis Jorna bedankte, zonder anderen tekort te doen, speciaal Alex Luinge voor zijn inzet dit seizoen. Alex heeft zich bijzonder ingespannen bij het samenstellen en compleet krijgen van teams en voor het trainen en coachen van Devinco 2 en later ook Devinco 3.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter