Sociaal veilig Devinco

Sociaal veilig Devinco

Devinco wil een vereniging zijn waar iedereen zich fijn en veilig voelt: leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers, toeschouwers. scheidsrechters en tegenstanders. We communiceren positief met elkaar, zowel in ‘real life’ als via sociale media. We vragen respect voor personen (omgang) en voor alle materialen (omgeving). We willen dat iedereen zich op zijn of haar niveau verder kan ontwikkelen op sportief en sociaal gebied. We willen ongewenst gedrag voorkomen. Gevoelens van onbehagen kunnen worden uitgesproken. We spreken elkaar aan op ongewenst of ongepast gedrag. We willen graag een positief klimaat, waarin wij elkaar aanmoedigen.

De leden van Devinco hebben op de ledenvergadering van 8 december 2017 ingestemd met "sociaal veilig Devinco". De 3 hoofdpunten zijn:

  1. Devinco heeft een gedragscode: de 7 gouden regels
  2. Devinco heeft 2 vertrouwenscontactpersonen (VCP)
  3. Devinco stelt een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht voor vrijwilligers die actief zijn als trainer/coach, lid Technische Commissie, lid Activiteitencommissie, VCP’s, bestuurslid.