Oprichting KV Devinco

In de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw komt het onderwerp “fusie” zo nu en dan aan de orde bij korfballend Deventer. Na 2000 is de tijd er rijp voor. De Deventer korfbalclubs Hellas en Korfoes stellen een gezamenlijke stuurgroep en enkele werkgroepen in om de fusie voor te bereiden. Dit resulteert in een document met discussiepunten en oplossingen. De ledenvergaderingen van beide clubs stemmen in juni 2003 formeel in met de fusie. Een fusiebestuur en verschillende commissies maakten plannen om de nieuwe vereniging in te richten. De officiële oprichtingsdatum van Devinco is 13 juni 2004.

Er komt een nieuw clubtenue (licht blauw met zwarte broek/rok), een nieuw logo en een nieuwe naam: Devinco. Dit is Latijn is voor "ik overwin geheel en al".

 

Tradities en vernieuwing

Devinco heeft tradities van de voorlopers voortgezet, zoals de Dinie Uit den Boogaard-prijs (jaarlijkse vrijwilligersprijs), het korfbalkamp voor de jeugd en de Hennie Ebeler-dag (jaarlijkse seizoensafsluiting in juni). Ook zijn er nieuwe Devinco-tradities ontstaan, zoals het DEFinco-toernooi voor pupillenteams D, E en F bij de start van de voorjaarscompetitie. Devinco ontwikkelt zich verder en ontplooit nieuwe initiatieven. De vereniging is inmiddels gegroeid naar ongeveer 320 leden.

 

Logo

Het logo van Devinco is in 2004 ontworpen door Raymond Hof van Hof Communicatie. De dubbelzijdige kop in het logo is geïnspireerd op de Oud-Romeinse god Janus. Dit is de god van ingangen en uitgangen, van deuren en poorten, van verleden en toekomst. Janus werd traditioneel afgebeeld met twee gezichten en is vaak te zien op Romeinse munten. De gebruikte Januskop is opvallend door de mannelijke en vrouwelijke tegenhanger. De symboliek van deze mysterieuze god, die zijn naam gaf aan de maand januari, overleefde de oudheid. Later duikt zijn portret vaak op als dat van de meester over de tijd en de eeuwigheid die tegelijk mannelijke en vrouwelijke trekken in zich draagt. Een mooi symbool voor de gemengde sport korfbal.

 

Hoogtepunten

 De geschiedenis van Devinco heeft al tal van hoogtepunten opgeleverd. Wij noemen in vogelvlucht:

 • 2006: de opening van het vernieuwde clubgebouw 'Het Middenvak' op 29 april. Met tomeloze inzet van een vaste groep vrijwilligers is het clubhuis in de winter en het voorjaar van 2006 geheel vernieuwd.
 • 2010-2011: het korfbalpalen-project voor basisscholen, een geschenk van Devinco aan de stad voor 100 jaar korfbal in Deventer, leverde veel respons en publiciteit op. We hebben een presentatie met een terugblik op het project gemaakt. In maart 2011 is een artikel in het Korfbalmagazine verschenen.
 • 2010: het Nederlands korfbalteam gaf in september een geslaagde clinic voor de Devinco-jeugd. Daarna speelde een combinatieteam van Devinco en KVZ Zutphen tegen het Nederlands korfbalteam voor een volle tribune in sporthal De Scheg.
 • 2011: Devinco organiseert voor het eerst een succesvol DEF-toernooi, dat zich in korte tijd als een traditie heeft gevestigd. Op dit toernooi bereiden pupillenteams uit de regio zich voor op de voorjaarscompetitie op het veld.
 • 2011-2012: Devinco zet nieuwe initiatieven op als G-korfbal en KombiFit.
 • 2012: ingebruikname van een tweede kunstgrasveld, waardoor Devinco niet meer op natuurgras hoeft te spelen en te trainen.
 • 2015: de selectie van Devinco speelt in september tegen het nationale team van Brazilië, voor een volle tribune in sporthal De Scheg. Brazilië voorbereidde zich voor op het WK Korfbal in Antwerpen.

 

Prijzen voor Devinco

 • 2007: Devinco wint de Deventer Vrijwilligersprijs in de sector sport, vanwege de geslaagde fusie tussen Korfoes en Hellas.
 • 2008: Het KNKV kent de zilveren Fair Play Award toe, als beloning voor een project voor respect en sportiviteit op en om het veld.
 • In 2010 kwam de vereniging in de schijnwerpers met het project '100 jaar korfbal in Deventer, op ieder schoolplein korfballen!' Devinco plaatste op 39 scholen vandalismebestendige korfbalpalen en hield clinics tijdens de gymles. Dit gebeurde in samenwerking met gemeente, Deventer Sportbedrijf, KNKV en sponsoren.
 • 2010: Hiervoor wint de club andermaal de Deventer Vrijwilligersprijs
 • 2010: Ook weet de club de eervolle titel 'Sportbestuur van Jaar van Nederland 2009-2010' in de wacht te slepen.
 • 2011: Devinco ontvangt de Sportstimuleringsprijs van Deventer.
 • 2013: Het KNKV reikt een Stimuleringsprijs uit aan Devinco voor de ledengroei in het seizoen 2012-2013.
 • 2016: Bij de Deventer Sportverkiezing 2015 is de G-ploeg van Devinco de winnaar in de categorie 'Sporter met een beperking van 2015'.

 

Voorlopers Devinco

 • DKC Hellas:
  Met de oprichting van de verenigingen 'Deventer' en 'Nääs' in 1910 floreerde korfbal al vrij vroeg in onze oude Hanzestad. Rond 1920 ontstonden verenigingen die het fundament van het hedendaagse korfbal gingen vormen. Voor Deventer begint hier de korfbalgeschiedenis van Hellas, of beter gezegd: van Unitas (opgericht in 1919) dat in 1927 fuseerde met 'De Korf' (1924) tot Hellas.
 • ZKV Korfoes:
  Korfoes is opgericht op 2 mei 1975. Dat maakte Korfoes tot één van de jongere korfbalclubs van Nederland. Na de opheffing in 1973 van de korfbalclub Tuindorp, voortgekomen uit een speeltuinvereniging, stapte een aantal leden over naar Hellas, de andere Deventer korfbalclub. Anderen wilden die overstap (nog) niet maken en gaven de voorkeur aan een nieuwe club, om praktische redenen een zaterdagclub. De oprichters vonden de naam Korfoes prettig klinken, met het woord ‘korf’ erin.

 

Meer informatie

Meer weten over de geschiedenis van korfbal? Kijk op de website van de korfbalbond KNKV.

Of wil je een spreekbeurt houden over korfbal? Kijk dan ook op de website van het KNKV.