Lid worden

Je kunt je aanmelden als lid van Devinco door het aanmeldingsformulier en het machtigingsformulier in te vullen en deze op te sturen naar de ledenadministratie: p/a Christa Top, Schuttersveld 8, 7414 KC Deventer, tel. 0570-616 781, e-mail: .

 

Steunlid

Je kunt ook steunlid (donateur) of vriend/vriendin van Devinco worden. Klik hier voor het machtigingsformulier met meer info.

 

Contributie

De Algemene Ledenvergadering stelt de contributies van de leden vast. Klik hier voor een overzicht van de contributies. De leden machtigen Devinco om de contributies via automatische afschrijving te innen.
Devinco is aangesloten bij de Rechtop-kortingsregeling voor deelname aan sport.

 

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap van Devinco kan alleen met ingang van een nieuw verenigingsjaar. Je moet dit minimaal 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar - dus vóór 1 juni - schriftelijk doen bij de ledenadministratie. Je kunt een e-mail sturen aan .
Het bestuur kan in bijzondere gevallen instemmen met een andere opzegtermijn en/of een regeling treffen voor de nog verschuldigde contributie.

 

Meer informatie?

Mail of bel met Christa Top: , tel. 0570-616 781.

siderbar handen bal korf 058 46